Är e cigg verkligen farligt?

Det finns de som antyder att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigg men det är inte sant. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Dessutom så är det inte säkert att man ens får i sig ämnen som formaldehyd då man ångar.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

billiga

Man säger att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Det finns dock inga bevis för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Innan du bildar dig en uppfattning bör du ta reda på mer fakta om cigaretterna, undersökningar är ett bra tips. Kom dessutom ihåg att skilja på de cigaretter som innehåller nikotin och de som inte gör det. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte.

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. E-cigg är bättre för hälsan då du inte får i dig lika många gifter som med en vanlig cigarett.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Valet tycks därmed vara givet.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.