Är e- cigarett skadligt eller är det en livräddare?

I samhällsdebatten hör vi från tid till annan att el-cigaretter är lika giftiga som gamla typen av tobakscigg. Det är icke sant. Det går ej att jämföra cigaretter med tjära och riktigt farliga gifter med e-ciggen. När man frågar sig, är e cigarett farligt, så måste man begripa att spörsmålet icke är så relevant om det till exempel handlar om e-cigaretter eller om standard cigg.

e-cigg

Fast man skall inte tro att e–cigaretter är totalt ofarliga. Köp alltid e- cigg utan nikotin, de andra varianterna kan vara minst lika skadliga som standard cigaretter.

Skillnaden mellan el cigg som saknar nikotin och dom med finns i el-juicen.

Det är stor skillnad på e- cigaretter utan nikotin och dom med. I Sverige kan du bara köpa dom utan och dom e-ciggen skänker noll beroende. Det vi ska beakta är att man här även kommer att hantera saker som charger samt en elektrisk del som du håller nära ansiktet.

Om man köper el-cigg från utlandet, tänk på att undersöka den noga. Undvik livsfara och köp svenskt. E-cigaretter som icke har nikotin har ingen åldersgräns, men de är ändå inte för barn. e cigarett malmö

E-cigg som saknar nikotin är inte beroendeframkallande. För den som ej röker är den varianten bäst. Om du skall sluta tobaksröka kanske du söker tröst i nikotinet. Men kom ihåg du kan använda de nikotinfria om du vill lägga av med att blossa också.

El cigarett är skadligt när

Den som inte någonsin har blossat kan fastna när man röker cigg med nikotin. Den som inte någonsin blossat cigg med nikotin kanske ej tänker på att de är de el cigarettERNA SOM ÄR FARLIGA. Den som letar nikotinkickar kan se detta som en inkörsport till standard cigaretter också.

Därför är cigaretter skadliga

Vi drar fel deduktion om vi tror att e- cigg ÄR farligt. Om man ställer dessa tvenne mot varandra så rör det sig om stora skillnader. Om vi nu ska börja med så skall vi starta med e–ciggen. Det finns många samhällsfördelar med att unga blossar el cigg utan nikotin.